Notes Legals

AVÍS LEGAL:

El responsable d’aquesta pàgina web és: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE GATA DE GORGOS, amb C.I.F. G53172649 i domicili social en C/ REYES CATOLICOS, 5. 1è G, 03740 – GATA DE GORGOS (ALACANT)

També pot contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d’e-mail: comercdegata@gmail.com.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

En compliment de l’article 5 de la Llei 15/1999, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de les dades, se l’informa que les dades de caràcter personal que siguen recaptats de vosté seran incorporats a un fitxer del qual és responsable ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE GATA DE GORGOS. La recollida de dades tindrà com a finalitat gestionar la seua sol·licitud d’ingrés en l’associació.

Igualment l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establits en aquesta Llei a través de carta dirigida a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE GATA DE GORGOS adjuntant fotocòpia del seu DNI/NIE/Passaport, a la següent adreça: C/ REYES CATOLICOS, 5 1º G, 03740 – GATA DE GORGOS (ALACANT).

 

POLÍTICA DE COOKIES:

INFORMACIÓ DE COOKIES:
Les cookies són arxius que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre uns altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per a reconèixer a l’usuari i millorar el servei oferit.

Estadístiques del lloc de Google
Segons qui siga l’entitat que gestione el domini des d’on s’envien les cookies i tracte les dades que s’obtinguen es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers. Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que permanieixen emmagatzemades en el navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents. Per última, existeix una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tracten les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.

COOKIES UTILITZADES EN LA WEB:
A continuació s’identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seua tipologia i funció: Una cookie pròpia de tipus tècnic denominada PHPSESSID necessària per a la correcta navegació per les pàgines web. Cookies de Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i l’anàlisi de la navegació en les pàgines web. En el seu navegador podrà observar 4 cookies d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Pot trobar més informació al respecte i inhabilitar l’us d’aquestes cookies en: http://www.google.es/intl/es_all/analytics/learn/privacy.html A través de l’analítica web no s’obté informació sobre les seues dades personals garantint la tutela de la privacitat de les persones que naveguen por la web. La informació que s’obté és la relativa al nombre d’usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seua duració, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seua adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

COM MODIFICAR LA CONFIGURACIÓ DE LES COOKIES:
Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies d’aquest lloc o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador l’operativa diferent, la funció d’Ajuda li mostrarà com fer-ho.

 

CONDICIONS GENERALS DEL WEBSITE WWW.COMERCDEGATA.COM

Les presents condicions generals (d’ara endavant Condicions Generals), regulen l’accés i l’ús del Website sota el domini www.comercdegata.com (d’ara endavant Website), titularitat de ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE GATA DE GORGOS, (d’ara endavant Comerç de Gata) posat a la disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari/s).

Davant qualsevol dubte o consulta relacionada amb l’utilització i accés al Website o de les presents Condicions Generals, pot escriure un correu electrònic amb la seua sol·licitud i dades de contacte a “comercdegata@gmail.com”.També pot contactar amb nosaltres via correu ordinari, dirigint la seua sol·licitud i dades de contacte a “Comerç de Gata”, C/Reyes Católicos, 5, 03740-Gata de Gorgos (Alacant).

2.-Conformitat amb les presents Condicions Generals.

L’utilització del Website suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals vigents a cada moment que l’Usuari accedisca al mateix. Pel que aquest si no està d’acord amb qualsevol de les condicions ací establides haurà d’abstenir-se d’usar aquest Website.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada vegada que es propose utilitzar el Website. En tot cas, Comerç de Gata es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment les presents Condicions Generals, així com la seua configuració, localització i qualssevol altres termes generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resulten d’aplicació. Així mateix, Comerç de Gata es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Website en qualsevol moment.

Per “utilització del Website”, s’entén a tot Usuari que accedisca i navegue pel Website independentment que emplene els formularis de registre.

3.- Condicions d’Accés i Ús del Website i dels seus Continguts.

L’accés al Website i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del Website i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a finalitats particulars o específics dels usuaris.

Comerç de Gata podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al Website i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels usuaris en tot.

3.1- Acceso y Uso del Website.

Llevat que es dispose una altra cosa, l’ús del Website tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tinga contractada l’Usuari.

L’Usuari reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del Website es realitza en tot cas sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions contingudes en el Website i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la seua màxima en atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació del servei del que gaudeix. A aquest efecte, s’abstindrà d’utilitzar el Website de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Comerç de Gata, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que açò implique restricció alguna a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga en la utilització del Website:

a) a no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Website, qualsevol informació o material que siga difamatori, injurioso, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d’apologia al terrorisme, incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa.

b) a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Comerç de Gata, de qualsevol Usuari, dels Proveïdors de Comerç de Gata o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

c) a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringisca les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del com no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a la disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts.

Els Continguts del Website són posats a la disposició de l’Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers. Comerç de Gata procura que els Continguts siguen de la major qualitat possible i estiguen raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

4.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Website ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estiga legalment permès o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no siga amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagen posat a la seua disposició o indicat a aquest efecte o dels quals s’utilitzen habitualment en Internet (sempre que aquests últims no comporten un risc de dany o inutilització del Website). L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Website, de titularitat de Comerç de Gata

4.-Exclusió de Garanties i Responsabilitat.

4.1.-Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Website.

Comerç de Gata no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i dels serveis o Continguts oferits en el mateix, ni que el contingut existent en el seu Website es trobe actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per tals circumstàncies. Comerç de Gata durà a terme, sempre que no concórreguen circumstàncies que ho facen impossible o de difícil execució i tan aviat tinga notícies dels errors, desconnexions i/o falta d’actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts.

Així mateix, Comerç de Gata no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu Website, ni l’accés a les seues diferents pàgines, quedant de la mateixa forma exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per aquesta causa.

A més, Comerç de Gata no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que pogueren produir-se per la utilització per part de l’usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que pogueren derivar-se del mal funcionament del mateix.

Amb la finalitat de disminuir el risc d’introducció de virus en el Website, utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix en el Website. No obstant açò, Comerç de Gata no garanteix l’absència de virus, ni d’altres elements en el Website introduïts per tercers @ajeno a Comerç de Gata que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, Comerç de Gata no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Comerç de Gata adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Website, les dades recaptades i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant açò, Comerç de Gata no garanteix que tercers no autoritzats puguen tenir accés al tipus d’ús o navegació del Website que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s’efectua. En conseqüència, Comerç de Gata no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

Comerç de Gata no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers pogueren fer del Website o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se del mateix.

4.2.-Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.

Comerç de Gata no edita els Continguts de tercers publicats en el Website i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests Continguts, així com tampoc dels Continguts titularitat de Comerç de Gata. Comerç de Gata no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se de: (i) la falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers i seus propis; (ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts; (iii) decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionats en els Continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

5.-Accions en cas d’Incompliment.

Comerç de Gata es reserva el dret a exercir quantes accions estiguen disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es deriven de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals del Website per part d’un usuari.

6.-Nul·litat Parcial.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts.

7.- Llei Aplicable i Jurisdicció.

Les presents Condicions Generals es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia relativa a la condicions d’ús i accés a aquest Website contingudes en el present document de Condicions Generals del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, llevat que per imperatiu legal es determine el contrari, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Dénia.